Brokerage event 'Met zorg wonen'

24-11-2006

Op 18 december organiseert VWS een zogenaamd 'Brokerage Event' over innovatie en zorg met als thema 'Met zorg wonen'. De middag is bedoeld voor iedereen die een sleutelrol vervult bij het verbeteren van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van zorgvragers in hun woonsituatie.

Het ministerie van VWS organiseert het Brokerage Event in samenwerking met MKB-Nederland, ActiZ, UNETO-VNI en KPN. Tijdens deze middag ligt de nadruk op kijken, doen en leren door te 'makelen en schakelen' en 'speeddaten'. Door het presenteren van concrete producten, technologieën en diensten én het uitwisselen van kennis, informatie en deskundigheid. Doel van de bijeenkomst is het beter afstemmen van vraag, aanbod en de benodigde ondersteuning.

'Met Zorg Wonen' is bedoeld voor iedereen die een sleutelrol vervult bij het verbeteren van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van zorgvragers in hun woonsituatie. Kortom, voor iedereen die geïnteresseerd is in innovaties en nieuwe technologieën. Het evenement vindt plaats op maandagmiddag 18 december van 12:00 - 18:00 in het Kurhaus te Scheveningen. Voor het volledige programma en voor aanmelden (vóór 10 december 2006), zie www.ithaca.nl.


zoeken in 118 websites