Verbeteringen alarmering in Amsterdam

03-10-2007

De ketenpartners van het Amsterdamse proefproject Alarmering Plus maken afspraken over de maximale responstijd en verbetering van de nachtelijke reactietijd bij een alarmmelding. Dat bleek tijdens een symposium over de resultaten van het project.

Amsterdam heeft een dekkend systeem van personenalarmering met 24-uurs alarmopvolging, dat tot stand kwam op initiatief van alarmeringspionier Ger Tit, oprichter en tot voor kort directeur van alarmcentrale ATA (Alarmering Thuiszorg Amsterdam). Meer dan 10.000 mensen zijn aangesloten op het systeem. De gemeente vergoedt uit het Wmo-budget het grootste deel van de kosten van sociale alarmering; de zorgverzekeraars vergoeden de kosten voor medisch geïndiceerden. De sleutels van bewoners worden beheerd in politiebureaus en zorgposten.

Proefproject Alarmering Plus

In 2003 startten zorgaanbieder OsiraGroep, de woningcorporaties AWV en Het Oosten en de ATA de proef met Alarmering Plus. Honderd huurders in de wijk Osdorp kregen naast de gebruikelijke personenalarmering extra diensten: brand- en inbraakalarm, passief alarm, deuropening op afstand met een elektronisch voordeurslot, opvolging door een buurtzorgteam, een trekkoord in de badcel en een lichtcomfortsysteem. De kosten van de voorzieningen in de woningen werden grotendeels betaald door de twee deelnemende woningcorporaties. De bewoners betaalden vier euro in de maand. Ook eigenaar-bewoners konden meedoen, maar zij haakten af wegens de kosten van de voorzieningen (onder meer € 1.000 voor een voordeur met elektronisch slot).

Reactietijd 's nachts

Dank zij het elektronische voordeurslot en de korte reistijd voor de buurtteams konden hulpverleners sneller bij bewoners die alarmeerden komen. Overdag kon daardoor de gewenste reactietijd van 20 minuten ruimschoots worden gehaald. 's Nachts bleek dat moeilijker, omdat de hulpverleners dan van verder weg moesten komen. Voor bewoners die geen elektronisch voordeurslot hebben is een reactietijd van 20 minuten 's nachts meestal niet haalbaar omdat hulpverleners dan eerst een sleutel moeten halen, zei Harry Moeskops, lid van de Raad van Bestuur van zorgverlener OsiraGroep.

Elektronisch voordeurslot bespaart personeel

Tijdens het symposium bleek dat de ketenpartners en de gemeente harde afspraken willen maken over de kwaliteit van de dienstverlening, waaronder de responstijd bij alarmmeldingen. Een snellere responstijd 's nachts vergt meer personeel, stelde Moeskops, maar hij betwijfelde of dat onder de nieuwe regelgeving voor de zorg mogelijk zou zijn. Alternatief voor meer personeel is een ander sleutelbeheer en betere toegankelijkheid van de woningen. Een zorgverlener die niet eerst naar een zorgpost moet om een sleutel te halen kan sneller bij de alarmmelder zijn.

Tijdens het symposium kwamen de mogelijkheden aan de orde om de toegang te verbeteren. Een kluisje met sleutels bij een woningcomplex is een oplossing, maar er zijn twijfels over de inbraakbestendigheid. Een alternatief is een voordeur met elektronisch slot, maar dat is een kostbare voorziening. In de discussie met de zaal werd nog een mogelijkheid genoemd: slotenfabrikant NEMEF ontwikkelde het concept voor een 'levensloopbestendige deur', die standaard een gewoon slot heeft, maar zo is ontworpen dat een elektronisch slot later eenvoudig kan worden aangebracht. Wanneer woningcorporaties bij het verbeteren van bestaande complexen toch de voordeur moeten vervangen, zouden zij tegen beperkte meerkosten deze aanpasbare voordeur kunnen plaatsen. Pas als een bewoner zorg op afroep nodig heeft zou het gewone slot vervangen kunnen worden door een kostbaarder elektronisch slot.

Meer projecten

De woningcorporaties AWV en Het Oosten, die binnenkort fuseren, lieten weten dat zij twee nieuwe projecten met Alarmering Plus starten. De corporaties streven er ook naar het aantal woningen in hun bezit dat potentieel geschikt is voor mensen met handicaps te verhogen van 23% nu naar 40% in 2015. Wethouder Vos kondigde een aantal verbeteringen aan in het Amsterdamse alarmeringssysteem. De gemeente wil overgaan op centrale aanmelding, het onderscheid tussen medische en sociale alarmering laten vervallen en de beperking van de gemeentelijke bijdrage tot alleen 65-plussers schrappen. Een gebiedsgerichte aanpak overdag is het uitgangspunt. 's Nachts moet de alarmopvolging op stedelijk niveau worden geregeld.

Dvd

De initiatiefnemers stelden een dvd samen over het Alarmering Plusproject. Dvd en nadere informatie zijn verkrijgbaar bij de projectleider van Alarmering Plus, Bert Runhaar: .


zoeken in 118 websites