Maatwerk belangrijk bij toewijzing zorgwoning

07-11-2007

Naast eenduidigheid en een beperkt aantal selectiecriteria blijft maatwerk belangrijk voor een goede verdeling van senioren- en zorgwoningen. Dat blijkt uit het rapport 'Toewijzen van senioren- en zorgwoningen in Gelderland'. Uit het rapport van GSOH blijkt dat corporaties verschillende systemen hanteren. Maar weinig corporaties zijn geheel tevreden over de door hen gehanteerde systemen.

Label toont mogelijkheden van de woning

De corporaties gebruiken voor de senioren- en zorgwoningen vaak labels die zicht geven op de bouwtechnische geschiktheid, de aanwezigheid van zorg en de aanwezigheid van welzijnsdiensten. Classificatiesystemen delen de woningvoorraad in op grond van toegankelijkheid. De Gelderse corporaties zeggen de labels goed toe te kunnen passen bij nieuwbouw, maar "er is onvoldoende kennis van de mogelijkheden van de bestaande voorraad".

Woonruimteverdeelsysteem

Voor een deel van de woningen is een (CIZ-)indicatie nodig. Volgorde van toewijzing van de senioren- en zorgwoningen wordt bepaald door de datum van de indicatie, de datum van inschrijven van de woningzoekende óf met een puntensysteem. Eenduidigheid en daarmee duidelijkheid voor de woningzoekenden is belangrijk. Maar maatwerk blijft nodig voor een goede woningtoewijzing.

Meer informatie


zoeken in 118 websites