Meer toegankelijke corporatiewoningen

23-01-2008

Bij een afnemende voorraad sociale huurwoningen is het aantal toegankelijke corporatiewoningen in 2006 gestegen. Er kwamen er bijna 11.000 bij. Ook steeg het aantal woningen voor ouderen en gehandicapten. Dit blijkt uit het Toezichtsverslag Sociale Huursector 2006 van de VROM-Inspectie.

Toename nultredenwoningen

De voorraad corporatiewoningen daalde in 2006 licht naar 2.404.000 woningen, een afname met 4.000. Van dit aantal zijn 615.800 woningen volgens de definitie van het ministerie volledig toegankelijk, een stijging van bijna 11.000. Dit zijn zogenaamde nultredenwoningen, die zonder trap bereikbaar zijn en waarin ook binnen traplopen niet nodig is. Het aantal specifiek voor ouderen en gehandicapten bedoelde woningen steeg met ruim 9.000 tot 328.000. Deze woningen worden bij voorrang toegewezen.

Woningen met zorgarrangement

Een kwart van de woningcorporaties bemiddelt bij het aanbieden van arrangementen voor wonen, zorg en dienstverlening. De corporaties bezaten in 2006 108.000 woningen waarbij een zorgarrangement werd aangeboden. Dat aantal is vrijwel gelijk aan voorgaande jaren. Het aantal woningen voor bijzondere doelgroepen (psychiatrische patiënten, verstandelijk gehandicapten, dementerenden) steeg licht, van 12.600 in 2005 naar 12.900 in 2006.

Actieplan VROM en VWS: meer nultredenwoningen nodig

De nadruk die in het Toezichtsverslag ligt op het realiseren van toegankelijke woningen en zorgarrangementen is in lijn met de actieplannen van VROM en VWS voor vergroting van de aantallen nultredenwoningen en zorgwoningen. Volgens het recent gepubliceerde Actieplan 'Beter (t)huis in de buurt' moeten er tot 2015 nog 406.000 nultredenwoningen extra beschikbaar komen om aan de vraag te voldoen.

Verbetering eengezinswoningen

Aedes en ActiZ hebben altijd kritiek geleverd op de sterke nadruk van de ministeries op het realiseren van nultredenwoningen. Ook het verbeteren van bestaande eengezins-woningen kan een uitkomst zijn. Ondanks lichamelijke beperkingen, willen veel ouderen als het even kan in hun eengezinswoning blijven wonen. Dit bleek uit onderzoek van het Kenniscentrum onder ouderen in Zeeland. Voor wie slecht ter been is, maar nog wel kan traplopen, kan het aanbrengen van een toilet op de slaapverdieping een uitkomst zijn. Ruim 70% van de sociale huurwoningen beschikt niet over zo'n tweede toilet.

Meer informatie


zoeken in 118 websites