Digitale oplossingen voor ouderen in Europa

04-07-2008

De Europese Commissie stelt 600 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling van nieuwe digitale oplossingen voor ouderen in Europa. Eind juni is de deelname aan het gezamenlijke Europese onderzoeksprogramma Ambient Assisted Living (AAL) goedgekeurd. De deadline van de 1e call for proposals is 21 augustus 2008

Ambient Assisted Living

Het programma Ambient Assisted Living (AAL) is een Europese samenwerking in het licht van de vergrijzing. Doel van het programma is innovatieve ICT/technologische producten, diensten en systemen te ontwikkelen die de kwaliteit van leven van ouderen verbeteren en hen in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en te leven, ook als ze last krijgen van lichamelijke en/of geestelijke beperkingen.

Uitvoering door ZonMw

In Nederland is vanuit het ministerie van VWS, directie Langdurende Zorg, ingehaakt op het Europese initiatief. Belangrijke reden voor VWS is het stimuleren van innovaties die tot uitstel of vermindering van (zwaardere) zorgvragen van ouderen leiden en/of tot taakverlichting en arbeidsbesparing bij (mantel)zorgverleners. ZonMw is verantwoordelijk voor de uitvoering van het AAL-programma in Nederland.

Call for Proposals

De deadline van de 1e call for proposals is 21 augustus 2008 tot 17.00 uur. Gedetailleerde informatie over de call 'ICT-based solutions for prevention and management of chronic conditions of elderly people' is te vinden op de Europese AAL-website.

Lees meer


zoeken in 118 websites