Levensloopgeschikte woningen - korte beschrijving

Definitie

'Levensloopgeschikte woningen' (ook wel 'levensloopbestendige woningen' genoemd) is het overkoepelende begrip voor woningen die geschikt zijn of eenvoudig geschikt zijn te maken voor bewoning tot op hoge leeftijd, ook in geval van fysieke handicaps of chronische ziekten van bewoners. Levensloopgeschikte woningen zijn er in verschillende gradaties en voor verschillende doelgroepen, bij nieuwbouw en verbouw.

Levensloopgeschikte woningen kunnen al helemaal zijn aangepast voor individuele bewoners of een bepaalde doelgroep, al dan niet met subsidie via de Wet maatschappelijke ondersteuning. De woningen kunnen ook aanpasbaar zijn gebouwd; ze zijn dan zo ontworpen dat aanpassingen eenvoudig mogelijk zijn wanneer de bewoner wordt geconfronteerd met een fysieke beperking. In aanpasbaar gebouwde woningen zullen vaak nog individuele aanpassingen nodig zijn om de woning helemaal geschikt te maken voor een bewoner met een handicap.

Eisen

Eisen voor levensloopgeschikte woningen zijn vastgelegd in regelgeving, keurmerken, handboeken en eisenpakketten (Bouwbesluit, WoonKeur, Handboek Opplussen, Humanitas Levensloopbestendig, Handboek voor toegankelijkheid, Eisen voor Fokuswoningen, gemeentelijke en provinciale subsidieregelingen).

Formele, voor alle woningen toepasbare eisen worden alleen gesteld in het landelijk geldende Bouwbesluit. Voor alle andere eisenpakketten geldt dat het opdrachtgevers vrij staat om ze al dan niet over te nemen. Wel moet aan bepaalde eisen worden voldaan om lokale subsidies voor levensloopgeschikte woningen te verkrijgen.

Een aantal corporaties en gemeenten ontwikkelde zowel voor nieuwbouw als voor verbouw eigen eisenpakketten, vaak gebaseerd op het Handboek voor toegankelijkheid en de eisen voor WoonKeur.

Classificatie

Omdat niet alle woningen voldoen aan alle gestelde eisen hebben corporaties verscheidene classificatiesystemen bedacht om hun woningvoorraad in te delen op grond van toegankelijkheid. Lees meer.

Subsidies

Er zijn geen landelijke subsidies meer beschikbaar voor het bouwen of verbeteren van levensloopgeschikte woningen. Wel hebben enkele gemeenten eigen subsidieregelingen. Amsterdam heeft een subsidieregeling voor WIBO-woningen. De gemeente Veere heeft een subsidieregeling voor het opplussen van woningen van eigenaar-bewoners. Ook verstrekken enkele provincie subsidies aan gemeenten. Lees meer hierover bij het thema Regelgeving en financiering.

Electronica

Electronische toepassingen (domotica, telethuiszorg) bevorderen in combinatie met het levensloopgeschikt bouwen en verbouwen de mogelijkheden om langer zelfstandig te blijven wonen. Enkele provincies verstrekken subsidies voor domoticatoepassingen en telethuiszorg (zie het thema Regelgeving en financiering). Lees meer.


zoeken in 118 websites