Levensloopgeschikte woningen - domotica

Domotica en zorg op afstand zijn ICT- toepassingen die het leven veraangenamen, het inroepen van hulp en verzorging vergemakkelijken en een efficiŽnte inzet van personeel in de zorg mogelijk maken. Ouderen en hulpbehoevenden kunnen met deze technieken langer thuis blijven wonen. De toepassingen zijn het meest effectief in combinatie met aanvullende zorg- en welzijnsdiensten en inzet van personen. Daarnaast is het voor de gebruiker van belang dat toepassingen van verschillende aanbieders integraal op elkaar aansluiten. Dit is helaas nog niet altijd het geval.

Domotica

Domotica is de verzamelnaam voor systemen van woonhuisautomatisering. Voorbeelden zijn het op afstand bedienen van licht en verwarming, personenalarmering (bijvoorbeeld Alarmering plus), inbraakalarmering, branddetectie & brandalarm, nachtpadverlichting en vormen van dienstverlening (bijv. boodschappen bestellen via tv of computer). Ook automatische deurontgrendeling (een electronische sleutel) en het gebruik van een videofoon om te zien wie er aanbelt, behoren hiertoe.

Domotica wordt in de woningbouw nog op beperkte schaal toegepast.

Zorg op afstand

Telethuiszorg

Telethuiszorg maakt verschillende vormen van zorg op afstand mogelijk. PatiŽnten kunnen zelf bepalen wanneer zij zorgverleners consulteren via een beeld- en geluidsverbinding ( 'screen to screen' ). In Nederland zijn een aantal pilotprojecten opgestart, zoals Toekomst Thuis, de TV-foon , Campower en Koala . Het verschil tussen de toepassingen zit in het gebruik van het beeldscherm (tv of pc), communicatietechniek (isdn, glasvezelnet) en de toepassing (alleen zorggericht of bredere toepassingen zoals contact met familieleden).

Telemedicine is een andere toepassing binnen de telethuiszorg. De zorgverlener analyseert op afstand digitale metingen van het gewicht, de bloeddruk, en de hartslag. Viedome heeft inmiddels een aantal telemedicineprojecten opgestart.

Een andere vorm van telethuiszorg is de alarmering. Zorgverleners kunnen in geval van nood via een camera de woning inkijken en vervolgens adequate actie ondernemen. Ook is het met 'uitluistersystemen' (akoestische bewaking) en cameras mogelijk om in kleinschalige projecten meer bewoners te begeleiden met minder personeel.

Personenvolgsystemen

Door een combinatie van mobiele meetapparatuur, mobiele telefonie en systemen voor plaatsbepaling is het mogelijk personen met een verhoogd risico te volgen. Het systeem detecteert wanneer iemand mogelijk in de problemen is. Daarna wordt contact gelegd of worden zorgverleners gewaarschuwd. Dergelijke toepassingen zijn mogelijk voor bijvoorbeeld hartpatiŽnten, diabetici of mensen met epilepsie. Bewoners in een verzorgingstehuis in Tolkamer dragen een chiparmband die allerlei lichamelijke informatie doorgeeft aan de zorgverlener. Zo kan op tijd actie worden ondernomen.

Ook is het mogelijk het gebied waar men vrij kan rondlopen te begrenzen. Bij het naderen van de grens krijgen zorgverleners een waarschuwingssignaal. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt om leefcirkels te markeren bij domotica in de groepswonen voor mensen met dementie.

Meer informatie


zoeken in 118 websites