Levensloopgeschikte woningen - meer informatie


Bouwen van levensloopgeschikte woningen

Classificatiesystemen toegankelijke woningen

Woningcorporaties hebben classificatiesystemen bedacht om de woningvoorraad te kunnen indelen op grond van toegankelijkheid. Het Kenniscentrum heeft een aantal van deze classificatiesystemen bijeen gebracht. Lees meer.

Ouderen kunnen best in eengezinswoning blijven - oktober 2005

Artikel van Ed Nolte, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg en Eric Schellekens, Laagland'advies.
Dit artikel verscheen in Aedes-Magazine 17-18 naar aanleiding van het onderzoek 'Wie de woning houdt, passe haar aan' van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg en de provincie Zeeland. Lees artikel.

Kangoeroewoningen springen eruit! Samen op jezelf: blijvertje of eendagsvlieg? - augustus 2005

Artikel van Yvonne Witter, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
De kangoeroewoning lijkt weer terug van weggeweest, nadat er sinds de bouw van de eerste woningen eind jaren zeventig weinig meer van was vernomen. Worden het nu wel blijvertjes? Volgens onderzoek (pdf, 1,2 mb) van Tamar Steenbergen van de TU Delft is er wel degelijk een markt voor.
In dit artikel treft u een beschrijving aan van de stand van zaken rond de kangoeroewoningen. Lees artikel (pdf, 108 kb).

Wie de woning houdt, passe haar aan - juli 2005

Gebruikersonderzoek naar het opplussen van eengezinswoningen voor ouderen.
Rapport van Linda van de Lagemaat, Marlies van der Linden, Eric Schellekens (Laagland'advies) en Carien Stephan (KITTZ).
Ouderen willen langer in hun eengezinswoning blijven wonen. Dat is mogelijk met, vaak simpele, aanpassingen. De vraag naar woningen zonder trap (nultredenwoningen) wordt daardoor minder. Dat is de conclusie van een gebruikersonderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg en een provinciale Zeeuwse werkgroep.
Lees rapport (pdf, 988 kb) en bijlagen (pdf, 254 kb). De samenvatting en conclusies (pdf, 58 kb) zijn ook apart te downloaden.
Lees ook het nieuwsbericht over het onderzoek.

Woonkwaliteitwijzer - november 2004

Eisenpakket van de stichting VACpunt Wonen.
Het naslagwerk over woonkwaliteit voor professionals en consumenten is de opvolger van de VAC-Kwaliteitswijzer uit 1997. Het boek is volledig vernieuwd, aangevuld met actuele themas als levensloopgeschikt bouwen en domotica. Lees meer.

Opwaarderen van bestaande woningen, een praktische leidraad - mei 2004

Handreiking van Regionale Commissie Gezondheidszorg Zuid-Holland Noord.
De handreiking biedt woningcorporaties en huisvesters een korte praktische leidraad voor het opwaarderen van de bestaande woningvoorraad.
Lees handreiking (pdf, 117 kb)

Hoe levensloopbestendig bouwt Nederland? - maart 2003

Artikel van Jeroen Singelenberg, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
In dit artikel: Hoe is het gesteld met de voorraad en nieuwbouw van levensloopgeschikte woningen? Wat is de levensloopgeschikte bouwopgave op basis van verschillende prognoses en databases? En: welke zorgmonitor zou nodig zijn om de opgave - ook regionaal en lokaal - exacter en harder te kunnen onderbouwen? Lees artikel (pdf, 144 kb).

Opwaarderen: maatregelen voor het langer zelfstandig wonen van ouderen in de bestaande woningvoorraad - februari 2003

Handreiking van Johan van der Leeuw, Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn, Kristien Baartmans, Gelders Steunpunt OuderenHuisvesting, Hans Louvert, BSWZ en Peter Jansen, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen en Zorg.
Woningcorporaties worden steeds meer geconfronteerd met oudere huurders, die in hun woning willen blijven wonen, ook als er zorg of ondersteuning nodig is. Veel woningen zijn niet erg geschikt. Opplussen is het begrip waaronder allerlei maatregelen vallen om bestaande woningen geschikter te maken. Maar er zijn veel meer maatregelen te nemen, ook lang voordat met bouwkundige Opplusactiviteiten gestart wordt. Al die maatregelen noemen we 'opwaarderen.' Ze zijn beschreven in een handreiking die tot stand gekomen is in een coproductie tussen IWZ, BOZ, GSOH en het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg. U vindt hierin alles over het afwegingsproces voor het inzetten van huismeesters, ouderenadviseurs, persoonsalarmering en 24-uurs alarmopvolging, aanvullende dienstverlening en aanpassen van woning en woonomgeving. Lees handreiking (pdf, 706 kb).

Handboek voor Toegankelijkheid - 2003

Boek van M. Wijk, J. Drenth en M. van Ditmarsch.
Handboek over de ergonomie van stedelijke inrichting, gebouwen en woningen. 5e druk aangepast aan het nieuwe Bouwbesluit. Te bestellen bij Reed Business Information.

De lange weg van scheiden naar combineren - april 2002

Artikel van Peter Jansen en Jeroen Singelenberg, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
In 1987 was Nederland met 10% van 65 plussers in verpleeg- en verzorgingshuizen het meest 'intramurale' zorgland van Europa. Dat is sterk veranderd. Sindsdien zijn er, als we ons beperken tot de ouderensector, honderden woonzorgcomplexen en tientallen kleinschalige groepswoningen ontstaan, zijn er nieuwe extramurale zorg- en dienstenpakketten gekomen, zijn er tienduizenden levensloopgeschikte woningen gebouwd en duizenden bestaande woningen opgeplust. Lees artikel (pdf, 115 kb).

Verkenning levensloop - maart 2002

Artikel van Jeroen Singelenberg, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg. Het Rapport Verkenning Levensloop is in opdracht van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vervaardigd door een interdepartementale ambtelijke werkgroep en op 22 januari 2002 aangeboden aan de Tweede Kamer. In dit artikel een samenvatting. Lees artikel (pdf, 85 kb).

Levensloop bestendige woonomgevingen - februari 2002

Artikel van drs. Joanna Heyink Leestemaker, A2 stAdsAdviseur.
Artikel uit Aedes-magazine over het rapport Verkenningen Levensloop. Lees meer.

Een toegankelijke gemeente

Brochure van de Stichting Dienstverleners Gehandicapten.
Brochure uitgegeven in het kader van het project 'Community Care en Gemeenten'. Te downloaden via de website leefwijzer.nl.

Humanitas Woonzinnig

Website Humanitas Woonzinnig.

Aangepast bouwen

Website over aangepast bouwen: over het zelfstandig kunnen blijven wonen vanuit het perspectief van de Wvg. De volgende begrippen zijn hierbij belangrijk: toegankelijkheid, doorgankelijkheid, bruikbaarheid en aanpasbaarheid.


Woonkeurmerken

Woonkeur

Nieuwe woningen met dit woonkeurmerk zijn extra toegankelijk, gebruiksvriendelijk en makkelijk aanpasbaar. Woonkeur is samengesteld uit de eisen van de vier meest bekende eisenpakketten voor nieuwbouw: het Seniorenlabel, het Politiekeurmerk Veilig Wonen voor Nieuwbouw, de VAC-Kwaliteitswijzer en het Handboek voor Toegankelijkheid. WoonKeur bestaat uit een verplicht basispakket dat eisen omvat betreffende de directe woonomgeving (voor zover die onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever valt), het woongebouw en de woning. Daarnaast zijn er drie pluspakketten ontwikkeld: veiligheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Deze pluspakketten kunnen aanvullend op het basispakket WoonKeur behaald worden. Verder wordt ieder plan voorzien van een extra advies door een WoonkeurAdviesGroep. Meer informatie op de website van VROM of www.woonkeur.nl.

Politiekeurmerk

Veilig Wonen Nieuwbouw & Politiekeurmerk Veilig Wonen Bestaande Bouw: staat voor een inbraakveilige woning en een sociaal veilige directe woonomgeving. Meer informatie: Politiekeurmerk nieuwbouw of Politiekeurmerk Bestaande bouw (VROM) of www.politiekeurmerk.nl.

ZorgMerk

Dit keurmerk geeft zekerheid over betrouwbare en volgens afspraak uitgevoerde woon- en welzijnsdiensten van non-profit organisaties. Meer informatie op de website van


zoeken in 118 websites