Wmo-loket mogelijk in postkantoor

05-07-2006

Sommige gemeenten overwegen een Wmo-loket te openen in het postkantoor. Burgers zouden bij het postkantoor terecht kunnen met vragen over onder andere wonen, zorg, welzijn, maar ook over werk, uitkeringen, telefonie en energie.

Een gemeenteambtenaar is dan op het postkantoor aanwezig om aanvraagformulieren voor bijvoorbeeld thuiszorg of voor een rollator in te vullen en door te sturen naar de juiste organisatie. In hoeverre deze ambtenaar ook in staat is tot vraagverheldering, is nog niet bekend.

Het Ministerie van VWS, de VNG en Postkantoren BV zijn sinds enkele maanden in gesprek over mogelijkheden voor postkantoren bij de Wmo. In Nederland zijn ruim 2100 postkantoren die niet gesloten mogen worden in verband met afspraken die gemaakt zijn bij de liberalisering van de sector. Postkantoren hebben minder werk door toenemende digitale dienstverlening en willen graag meer nieuwe diensten aanbieden.

De gemeente Haarlemmermeer start volgend jaar een proef met de mogelijkheid om een Wmo-loket onder te brengen bij het postkantoor. In deze gemeente zijn twee bestaande gemeenteloketten, maar deze kunnen niet alle 26 kernen bedienen. Het postkantoor wil dit hiaat opvullen. Ongeveer 100 gemeenten hebben interesse getoond in de mogelijkheid.

Bron:


zoeken in 118 websites