Plein voor sociale voorzieningen en Wmo

In Spijkenisse is vorige week een nieuw Werk- en Zorgplein geopend. Bijzonder aan dit plein is dat mensen er terecht kunnen voor sociale voorzieningen én Wmo-voorzieningen. In het nieuwe Werk- en Zorgplein werken diverse organisaties samen, wisselen zij informatie uit en verwijzen naar elkaar.

Efficiënt en klantvriendelijk

Staatssecretaris Bussemaker heeft het loket officieel geopend en uitte in haar speech veel lof voor het loket, omdat het efficiënt en klantvriendelijk is. Mensen kunnen voor vragen over wonen, zorg, welzijn, inkomen en werk terecht bij het plein. Zij worden dan niet van het kastje naar de muur gestuurd. Naast sociale voorzieningen en het Wmo-loket komen het CWI, UWV, het Jongerenloket, de vrijwilligerscentrale en een formulierenbrigade in het Werk- en Zorgplein.
Lees meer over het loket in Spijkenisse.
Lees de speech van staatssecretaris Bussemaker.

Onderzoek naar klanttevredenheid bij Wmo-loketten

In de gemeenten Prins Alexander Rotterdam, Nederweert en Duiven is onlangs onderzoek gedaan naar de klanttevredenheid van het Wmo-loket. Uit dit onderzoek, begeleid door MOVISIE kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling, blijkt dat de geïnterviewde ouderen over het algemeen heel tevreden zijn. De ouderen zijn tevreden over het antwoord, de houding van de loketmedewerkers en de bereikbaarheid.

Eén van de aanbevelingen uit het onderzoek is om te kijken of gemeenten misschien extra spreekuren moeten houden op plekken waar veel ouderen wonen of komen. Een andere aanbeveling is dat de loketten meer onder de aandacht gebracht moeten worden bij ouderen, zodat voor iedereen duidelijk is wat het loket voor hen kan betekenen. Het nieuwe Werk- en Zorgplein in Spijkenisse is daar een goed voorbeeld van.
Lees meer over het recente onderzoek naar klanttevredenheid.

Stand van zaken loketten

MOVISIE heeft vorig najaar onderzoek verricht naar de stand van zaken rond Wmo-loketten. Hoe ver zijn gemeenten met het invullen van prestatieveld 3 van de Wmo? Wat doen zij op het gebied van informatie, advies en cliëntenondersteuning naar hun inwoners? Hoe staat het met de inrichting van de Wmo-loketten? En bereiken gemeenten de doelgroepen van de Wmo wel? Deze vragen heeft MOVISIE vorig jaar gesteld aan 74 gemeenten. 28 gemeenten verspreid over het land hebben gereageerd.
Lees meer over dit onderzoek naar stand van zaken Wmo-loketten.


zoeken in 118 websites