Centraal Loket Raalte van start

14-11-2005

In Raalte is het Centraal Loket Raalte van start gegaan. Het doel van het Centraal Loket is het bieden van een breed overzicht aan burgers van alle voorzieningen op het terrein van wonen, zorg en welzijn. Het loket heeft vooral een informatie- en adviesfunctie.

De centrale plek waar burgers informatie en advies krijgen is het Kulturhus. Daar is het loket gevestigd. Een Kulturhus is een concept waarbij een combinatie van diverse voorzieningen op één plek worden ondergebracht. Het gaat om het delen van één dak, maar ook om gezamenlijke programmering en onderlinge samenwerking.

Zeventien organisaties werken in het loket samen, zoals woningbouwvereniging BWS Raalte, woningcorporatie Het Salien, Zorggroep Raalte, zorggroep Leiboom, Riagg Ijsselland , Mee Ijsseloevers, gemeente Raalte, zorgspectrum Het Zand. Deze organisaties hebben hun loket gebundeld, zodat de burger op één plek terecht kan met vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Lees meer.


zoeken in 118 websites