Loket als schakelpunt tussen vraag en aanbod

14-06-2006

Het lokale loket fungeert in toenemende mate als schakelpunt tussen vraag en aanbod. Maar de schakelfunctie dient wel nog verder uitgebouwd te worden. Dit blijkt uit de Quickscan kwaliteitsontwikkeling lokale loketten die Bureau HHM in opdracht van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft uitgevoerd.

Aantal loketten neemt toe

Loket Zorgwijzer in Bergen op ZoomHet aantal lokale loketten neemt enorm toe, vooral door de komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Woningcorporaties en zorgaanbieders zijn vaak nauw betrokken bij de inrichting en invulling van het lokale loket. Er is inmiddels veel informatie beschikbaar over het opzetten van een lokaal loket. Minder is er bekend over kwaliteitsaspecten en in hoeverre het loket als schakelpunt kan fungeren tussen vraag en aanbod.

Meer zicht op kwaliteitsaspecten

Reden voor het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg om meer zicht te krijgen op de kwaliteitsaspecten van het lokale loket. In hoeverre zijn lokale loketten al schakelpunten tussen vraag en aanbod? Wat zijn hiervan de gevolgen voor met name woningcorporaties en zorgaanbieders? Het Kenniscentrum heeft Bureau HHM ingeschakeld om de antwoorden te vinden op deze vragen. Het bureau heeft zes lokale loketten onderzocht.

Enkele bevindingen

Uit de quickscan komen onder andere de volgende bevindingen:

Loket van belang voor gemeenten en aanbieders

Loket Triade in ZeistDe onderzoeker schat in dat met het oog op de Wmo de signaleringsfunctie steeds belangrijker wordt, met name voor gemeenten. Dit om de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan burgers en de samenhang in de voorzieningen in de directe woon- en leefomgeving van mensen te bevorderen. Voor woningcorporaties en zorgaanbieders is het, volgens de onderzoeker, van belang te participeren in de backoffice van het loket. Zij krijgen zicht op wensen en behoeften van (potentiële) cliënten en krijgen een beeld van actuele ontwikkelingen en het werkgebied van andere aanbieders.

Themamiddag 13 juni 2006

Op dinsdag 13 juni is de eindrapportage gepresenteerd tijdens de themamiddag die het Kenniscentrum heeft georganiseerd voor een kleine 100 deelnemers uit de wereld van wonen, zorg en welzijn. Lees het verslag van de themamiddag.

Eindrapport te downloaden

U kunt het gehele eindrapport (34 pag, 229 kb) van de Quickscan kwaliteitsontwikkeling lokale loketten downloaden. U kunt ook alleen de samenvatting en conclusies (7 pag, 57 kb) downloaden.

Meer informatie over thema lokaal loket

Lees meer over het thema lokaal loket.


zoeken in 118 websites