Digitale loketten in opmars

05-07-2007

Onlangs zijn de gemeenten Eindhoven, Valkenswaard en Veldhoven gestart met Regelhulp, een digitaal loket met informatie over alle voorzieningen op het gebied van zorg en sociale zekerheid. Mensen kunnen via de site verschillende voorzieningen aanvragen. Ook in Noord-Limburg werken gemeenten op het terrein van de digitale informatievoorziening.

Regelhulp voor verschillende voorzieningen

Het digitale loket Regelhulp is bedoeld voor gehandicapten, chronisch zieken en ouderen. Vaak hebben zij verschillende voorzieningen naast elkaar nodig. Deze voorzieningen moesten zij tot voor kort bij verschillende instanties regelen. Via regelhulp kunnen zij meerdere voorzieningen direct en gecombineerd aanvragen.

Regelhulp is een samenwerkingsproject van de ministeries van VWS en SZW, het Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Als het project in de gemeente Eindhoven en omstreken slaagt, dan krijgt het project navolging. Lees meer over Regelhulp.

Ook Noord-Limburg werkt digitaal

In Noord-Limburg werken de gemeenten Blerick, Venray en Maasbree samen met de koepel van zorgvragers, het CIZ, het Zorgkantoor, welzijnsinstellingen en MEE om digitale informatie te verschaffen aan burgers op het terrein van wonen, zorg en welzijn. De organisatie MEE heeft een digitale kennisbank opgezet en gekoppeld aan de G!DS, de sociale kaart van de Vereniging van Openbare Bibliotheken. G!DS geeft antwoord op vragen waar mensen voorzieningen kunnen vinden. Burgers kunnen bij het lokale loket De Wegwijzer in hun gemeenten fysiek terecht voor vragen, maar ook digitaal. Door de koppeling van de systemen (digitale kennisbank, G!DS) is een scala aan informatie beschikbaar. Lees meer over de samenwerking in Noord-Limburg.

Digitale loket biedt kansen

Het digitale loket biedt veel kansen voor aanbieders om zich te presenteren, voor klanten kan het een transparant aanbod opleveren en zijn er mogelijkheden om via internet aanvragen te doen. Om deze mogelijkheden te benutten is het handig om gebruik te maken van een landelijke sociale kaart, zoals de G!DS, van waaruit alle informatie steeds opnieuw kan worden gebruikt voor verschillende toepassingen: dezelfde sociale kaartinformatie voor de Wmo, de wijkwebsite of het Centrum voor Jeugd en Gezin. Andere goede voorbeelden zijn: digitaal Wmo-loket in Eindhoven en Krakeelwijzer, het wijkloket in Hoogeveen.


zoeken in 118 websites