Lokaal loket - korte beschrijving

In de wereld van wonen, zorg en welzijn is een lokaal loket een laagdrempelige informatievoorziening op één centraal punt of decentraal in de wijken over wonen, zorg en welzijn en daaraan gerelateerde onderwerpen. In de jaren negentig begonnen de eerste lokale loketten. Veel loketten zijn gestart als gemeentelijk initiatief, mede onder invloed van rijksprojecten als Overheidsloket 2000. Vaak zijn deze loketten uitgegroeid en uitgewerkt tot een loket van meerdere organisaties met vaak ook uitgebreidere taken.

De reden om een loket te beginnen is in de eerste plaats voorkomen dat burgers van het kastje naar de muur worden gestuurd. Efficiencyoverwegingen van aanbieders spelen ook een rol.

Hoe een lokaal loket eruit komt te zien, hangt af van de doelstelling van het loket. Initiatiefnemers bepalen als eerste stap op weg naar het loket waarom er een loket komt. Afhankelijk van wat men met het loket beoogt, maken de initiatiefnemers keuzes voor de invulling van het loket. Er zijn verschillende vormen en gedaanten van het loket. Van digitale loketten op internet zoals Kiesmetzorg en Seniorzorg, mobiele loketten, bijvoorbeeld in Osdorp, tot wijkloketten. En alles ertussen in.


zoeken in 118 websites