Lokaal loket - Wmo en het lokale loket

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) beoogt dat iedere burger kan deelnemen aan de samenleving. Eén van de prestatievelden van de Wmo is het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning. Het lokale loket neemt hierbij een prominente plaats in. De verwachting is dat- mede door de komst van de Wmo de lokale loketten - in ieder geval in aantal de komende tijd - een enorme impuls krijgen.

Ook los van de Wmo zijn er samenwerkingsverbanden tussen zorgaanbieders, woningcorporaties, welzijnsinstellingen en de gemeente rond het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning. Het instellen van een lokaal loket is een manier om dit vorm te geven. De verwachting is dat de Wmo de reeds lopende initiatieven stimuleert en nieuwe initiatieven genereert. Meer informatie over de lokale loketten in het kader van de Wmo vindt u op de website invoeringwmo.nl.

Vanuit IgLO+, VraagWijzer en OL2000 zijn gemeenten de afgelopen jaren flink gestimuleerd om gemeentelijke loketten te integreren. Met de komst van de Wmo zullen gemeenten die al bezig zijn geweest met integratie van loketten profijt hebben. De Wmo is breder dan wat nu tot het gemeentelijke werkveld hoort, waardoor het lokale loket in de Wmo breed van opzet zal zijn. De gemeente is voor Wmo-voorzieningen niet verplicht zelf indicatiestelling te verrichten, maar kan dit wel doen. Uitbesteden kan bijvoorbeeld aan het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Lees meer over de Wmo in het onderdeel Regelgeving en financiering.


zoeken in 118 websites