Lokaal loket - meer informatie

Verslag workshop 'Van eigen loket naar Wmo-loket: zoektocht naar samenhang' - april 2007

Tijdens de Project!mpulsbijeenkomsten die het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg in april 2007 in samenwerking met de VNG heeft georganiseerd, ging één van de workshops over het Wmo-loket. Initiatiefnemers van een Wmo-loket vertellen over de keuzes die gemaakt zijn en de dilemma's waar zij mee geconfronteerd wordt.
Lees het verslag.

De effecten van de Wmo op Gelderse zorgloketten - december 2006

Gidz, het Gelders Kenniscentrum voor welzijn en zorg, heeft de effecten van de Wmo op Gelderse zorgloketten met een rapportage in beeld gebracht. Uit het rapport blijkt dat de komst van de Wmo een grote impact heeft op de functies, inhoud en samenwerking van het bestaande lokale loket.
Lees het rapport.

De dilemma's van zorgloketten - oktober 2006

Artikel van Yvonne Witter, Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg.
In het artikel wordt ingegaan op de ervaringen van het loket Zorgwijzer in Bergen op Zoom. Peter Dercks, coördinator van het loket in Bergen op Zoom, vertelt over de vragen en dilemma's waar het loket voor staat. Hoe waarborg je de onafhankelijkheid? Welk registratiesysteem kies je? Hoe vindt de klant antwoord op zijn vraag? Verder komt in het artikel kort de quickscan van zes lokale loketten verricht door bureau HHM aan de orde.
Lees het artikel.

Verslag themamiddag Lokaal loket, schakelpunt tussen vraag en aanbod - juni 2006

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseerde op 13 juni 2006 een themamiddag naar aanleiding van het verschijnen van een onderzoeksrapport naar kwaliteitsontwikkeling van lokale loketten. Op deze middag kwam de rol aan bod die woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en andere belanghouders kunnen spelen in ontwikkeling en praktijk van het lokale loket.
Lees het verslag.

Quickscan kwaliteitsontwikkeling lokale loketten - juni 2006

Rapportage van Ingrid Oomen, HHM in opdracht van Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg.
In een quickscan van zes lokale loketten beoordeelde HHM de kwaliteit van de afhandeling van vragen, registratie van de gegevens, analyse van de geregistreerde gegevens, betrokkenheid van aanbieders wonen en zorg, zorgvernieuwing en productontwikkeling, kansen en bedreigingen. Het lokale loket blijkt in toenemende mate als schakelpunt tussen vraag en aanbod te fungeren. Maar de schakelfunctie dient wel nog verder uitgebouwd te worden.
Lees eindrapport (pdf, 229 kb) of de samenvatting en conclusies (pdf, 57 kb). Zie ook het nieuwsbericht over deze publicatie.

Als ik het voor het zeggen had, Bredase burgers en andere deskundigen over het wwz-loket - november 2005

Brochure van het Bredase centrum gehandicaptenbeleid en Overleg Ouderenbeleid Breda.
In de brochure staat beschreven waar een lokaal loket voor wonen, zorg en welzijn vanuit gebruikersperspectief aan zou moeten voldoen. Middels gesprekken met burgers van Breda en andere deskundigen is informatie verzameld wat voor burgers belangrijk is bij het inrichten van een loket. De informatie kan worden gebruikt bij het starten van een lokaal loket in het kader van de Wmo.
Lees meer (pdf, 1, 38 Mb).

De praktijk van Lokale Loketten - september 2005

Rapportage van PON, Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant.
Het PON heeft vijf loketten geëvalueerd om ervaring op te doen met het frontoffice en backofficemodel in het kader van wonen, zorg en welzijn, maarook om een aantal samenwerkingsverbanden tussen het (voormalige) RIO en gemeenten te analyseren. De ervaringen kunnen worden gebruikt bij het starten van lokale loketten in het kader van de Wmo.
Lees meer (pdf, 393 kb).

Lokale loketten in de Wmo. Handreiking in kader van implementatie Wmo - juni 2005

Handreiking van SGBO, onderzoeks- en adviesbureau van de VNG in opdracht van het Ministerie van VWS.
Er zijn drie handreikingen rond lokale loketten in het kader van de Wmo uitgebracht. De publicaties richten zich op de handvaten om een lokale visie te ontwikkelen, uitvoering van het lokale loket, de instrumenten die er zijn om het loket in te richten.
Lees meer.

De één-loket-gedachte. Ervaringen in Twente - juni 2005

Artikel in ZM magazine van Nico Dam en Ingrid Oomen.
In het artikel wordt ingegaan op ervaringen van bestaande loketten in Twente. Lees meer (pdf, 140 kb).

Lokale loketten, zorgvragersperspectief en checklist - mei 2005

Notitie van Inge van Trigt, Rpcp Zuid-Holland Noord.
De notitie bevat een omschrijving van de visie van zorgvragers op lokale loketten en een checklist voor lokale belangenorganisaties om lokale loketten te kunnen beoordelen vanuit zorgvragersperpectief. Lees notitie (pdf, 152 kb).

Zorgloketten in Twente - oktober 2004

Eindrapportage van organisatieadviesbureau Hoeksma, Homans en Menting in Enschede. In het rapport wordt verslag gedaan van een modeltraject om te komen tot onafhankelijke cliëntinformatie en cliëntondersteuning middels zorgloketten. Het conceptmodel is in een zestal proefprojecten ingevoerd en geëvalueerd. Lees rapport (pdf, 325 kb).

De vele gedaanten van het ene loket voor wonen, welzijn en zorg. Voorbeelden uit de praktijk - 2002

Brochure van IgLO+, VNG.
De brochure biedt een overzicht van zes lokale loketten voor wonen, welzijn en zorg en een beschrijving van wat er allemaal speelt bij het oprichten en inrichten van een loket. Lees brochure (pdf, 228 kb).

Woon-zorgloketten, een inventarisatie – augustus 2002

Publicatie van IWZ, Innovatieprogramma Wonen en Zorg.
In de publicatie vindt u de resultaten van een onderzoek naar de stand van zaken in en rond de verschillende woonzorgloketten. Lees publicatie (pdf, 1,8 mb).

Doewijzer - januari 2002

Praktische gids van Stichting VraagWijzer één-loket.
Handleiding voor gemeenten en organisaties die een loketfunctie willen opzetten op basis van de VraagWijzer-concept. Lees meer.


Voor het bekijken van een pdf-document heeft u Adobe Acrobat Reader nodig. Klik op het icoon hierboven om Adobe Acrobat Reader op te halen en te installeren.


zoeken in 118 websites