Lokaal loket - praktijk

Er zijn talloze loketten. Hieronder een greep uit het grote aanbod van lokale loketten.

Lokale loketten voor wonen, zorg en welzijn

Almelo

Het loket in Almelo is ín 1998 geopend en is een van de eerste loketten in Nederland. Bij het loket kunnen burgers tercht voor aanmelding tot en met zorgverlening. Lees meer (pdf, 228 kb p. 17-18).

Loket 33 in AssenAssen

Loket 33 is een digitaal en fysiek loket. Acht organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg hebben hun deskundigheid gebundeld en helpen bellers en bezoekers op weg. De ruggengraat van de dienstverlening vormt de door de bibliotheek van Assen ontwikkelde website www.loket33.nl.

Bergen op Zoom

Binnen het loket werken gemeente, zorgorganisaties, woningcorporaties, maatschappelijk werk, MEE, Welzijn Ouderen, GGZ, vrijwilligersorganisaties en belangenorganisaties samen. Vragen over wonen, zorg, welzijn, mobiliteit, inkomen zijn welkom. De adviseurs zijn breed opgeleid en zijn ‘generalisten’. Per produkt en per partner zijn er afspraken over het traject. Zo mogen adviseurs zaken rond burgerzaken en belastingen afhandelen en van het CIZ eenvoudige indicaties stellen.

Sterk punt van het loket is goede registratie (Vraagwijzer RIS) én concrete activiteiten naar aanleiding van hiaten in het aanbod die door de registratie naar voren komen. Zo hebben woningcorporaties besloten om kosteloos woningaanpassingen aan te brengen. Ook bleek er behoefte aan leuke,korte activiteiten, zodat het welzijnsaanbod is uitgebreid. Lees meer.

Hellevoetsluis

Het loket in Hellevoetsluis is één van de eerste loketten. Het is begonnen in een woonwinkel. Lees meer (pdf, 1,8 mb p. 19-22)

Spijkenisse

Het loket in Spijkenisse draait al sinds 1996. Iedere vraag wordt binnen 24 uur beantwoord. Lees meer (pdf, 1,8 mb p. 23-26). Lees meer (pdf, 228 kb p. 15-16).

Roosendaal

Het Punt is een regionaal punt waar inwoners van de gemeenten Roosendaal, Rucphen en Haldeberge terecht kunnen voor informatie, advies op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Woningcorporatie Aramis en zorgaanbieder Stichting Groenhuijsen namen in 2004 het initiatief hiertoe. Via een zwaan-kleef-aan constructie sloten meerdere partijen zich aan, zoals Thuiszorg, maatschappelijk werk en ggz-organisatie. Mee en verslavingszorg-organisatie sluiten binnenkort aan. Met de gemeente heeft Het Punt is een meerjarige subsidierelatie. De corporatie heeft met de start van Het Punt besloten om de totale front-office van de corporatie onder te brengen bij Het Punt. Voor reparatieverzoeken is een apart telefoonnummer beschikbaar. Lees meer.

Twente

Loketten voor wonen, zorg en welzijn in Enschede, Wierden, Borne, Goor, Tubbergen en Hellendoorn zijn beschreven en geëvalueerd in een rapportage van Hoeksma, Homans en Menting. Lees rapport (pdf, 325 kb).

Uithoorn

In dit brede loket werken een groot aantal organisaties samen zodat een breed scala van produkten en diensten aangeboden wordt. Lees meer (pdf, 1,8 mb p. 27-28).

Wijchen

De gemeente Wijchen heeft een loket waar brugers met vragen over zorg, wonen en inkomen naartoe kunnen gaan. Het loket heeft de naam Vraagwijzer. Het zorgloket, de gemeente, stichting welzijn ouderen zijn enkele organisaties die betrokken zijn bij de Vraagwijzer. Lees meer.

Zeist

Triade Zeist is een loket voor wonen, zorg en welzijn. De voormalige Woonwinkel is ondergebracht bij Triade. Triade biedt informatie, maar helpt ook bij het indienen van aanvragen. Lees meer.


Loketten in oprichting

Bussum

Eind van dit jaar moet het Wijksteunpunt Plus gereed zijn. Het wijksteunpunt moet het centrale zorg- en welzijnsloket voor alle Bussumers worden én een centrale ontmoetingsplek in de wijk, geschikt voor verschillende doelgroepen. Lees meer op de website van Bussum. Lees ook de achtergrondvisie (pdf, 91 kb) van het project.

Overbetuwe

Volgend jaar juni gaat zorgloket Overbetuwe van start. Het loket is dan telefonisch en per internet bereikbaar, maar is ook bemand. Het zorgloket zal in het gemeentehuis te vinden zijn. De medewerkers geven antwoord op alle vragen, maar indiceren ook. Lees meer.

Schagen

Al sinds 2002 zijn er plannen voor een lokaal loket. Met de Wmo heeft de oprichting van het loket een vlucht gekregen. Het loket moet volgend jaar gaan draaien en is breed van opzet. Lees meer.


Digitale loketten

Het digitale loket biedt veel kansen voor aanbieders om zich te presenteren, voor klanten kan het een transparant aanbod opleveren en zijn er mogelijkheden om via internet aanvragen te doen. Om deze mogelijkheden te benutten is het handig om gebruik te maken van een landelijke sociale kaart, zoals de G!DS, vanwaaruit alle informatie steeds opnieuw kan worden gebruikt voor verschillende toepassingen: dezelfde sociale kaartinformatie voor de Wmo, de wijkwebsite of het Centrum voor Jeugd en Gezin. Goede voorbeelden zijn: digitaal Wmo-loket in Eindhoven (www.hit-eindhoven.nl) en Krakeelwijzer, het wijkloket in Hoogeveen (www.krakeelwijzer.nl).

Gezondheidswijzer EindhovenEindhoven

Het Zorgloket Eindhoven is een virtueel loket voor iedereen in Eindhoven die vragen heeft op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. Onder meer medewerkers van de Gezondheidswijzer te Eindhoven (onderdeel van de GGD) beantwoorden vragen aan het Zorgloket. Lees meer.

Woerden

Woonzorgloket Woerden is aan z’n eigen success ten onder gegaan en is stopgezet. Het virtuele loket is nog wel werkzaam. Lees meer over de succes- en faalfactoren.

Mobiele loketten

Osdorp

Stadsdeel Osdorp in Amsterdam heeft sinds juni 2004 een bus ingericht als mobiel zorgloket voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Lees meer

Colum-bus

In Vierpolders of Zwartewaal (gemeente brielle), oostvoorne, Rockanje of Tinte (gemeente Westvoorne) rijdt een bus waar bewoners met hun vragen terecht kunnen. De Colum-bus is een rijdend informatieloket en ontstaan op initiatief van de Catharina Stichting in Brielle. Lees meer.


Instellingsgebonden loket

Entree Zorgburo Siza Dorp GroepZorgburo Siza Dorp Groep Arnhem

Zorgburo Siza Dorp Groep is een voorbeeld van een instellingsgebonden loket. Het komt voort uit het centrale aanmeldpunt van zorginstelling Siza Dorp Groep voor mensen met een handicap. De zorginstelling werkt vanuit ruim 50 locaties in Gelderland, maar cliënten komen via één gemeenschappelijke deur, het loket, binnen. Het loket geeft informatie over de zorgvormen, de mogelijkheden, de juiste zorg en zorgt voor toeleiding naar zorg. Lees meer (ga naar Zorgloketten/Sectorgebonden).


Voorbeelden van variaties op het lokale loket

Er zijn allerlei vormen en modellen voorhanden om mensen op één centrale plek van informatie te voorzien en/of te ondersteunen op verschillende terreinen. Zo zijn er de zogenoemde Kulturhusen, maar er bestaan ook servicewinkels, dorpspunten en steunstees. Lees meer hierover bij het thema wijkservicecentrum.


zoeken in 118 websites