Wegwiezer: decentraal zorgloket voor de Wmo

09-08-2006

De Wegwiezer is een nieuw concept ontwikkeld door een samenwerkingsverband van organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Het is een winkel waar burgers van de gemeente Aa en Hunze in Drente terecht kunnen voor hun vragen over wonen, zorg en welzijn. Speciaal opgeleide vrijwilligers, de 'Wegwiezerconsulenten', helpen de inwoners om antwoord te krijgen op de vragen.

Vier dorpswinkels

In vier dorpen van de gemeente Aa en Hunze komen Wegwiezers. Het zijn winkels centraal gelegen in het dorp waar verschillende organisaties hun diensten aanbieden. Twaalf Wegwiezerconsulenten staan klaar voor de inwoners van de dorpen. Multidisciplinaire teams die aan de Wegwiezer verbonden zijn bespreken signalen, knelpunten en hiaten in het aanbod. Lees meer over wegwiezers.

Wmo-proof

De Wegwiezer is nu al Wmo-proof. De Wegwiezer richt zich op iedere inwoner, gaat in op allerhande vragen en biedt producten en diensten aan die eventuele beperkingen moeten compenseren. De gemeente is eigenaar van de Wegwieze; de Stichting Welzijn Aa en Hunze heeft het beheer in handen en het concept mede ontwikkeld. Lees meer.

Ko Suurhoffpenning toegekend aan Wegwiezer

In juni 2006 heeft de Wegwiezer de Ko Suurhoffpenning gewonnen. Deze tweejaarlijkse prijs is ingesteld door de PVDA en ondersteunt initiatieven die de emancipatie van ouderen bevorderen. De schijnbare eenvoud van het project, de lage kosten van opzet en exploitatie ervan (vier steunpunten voor € 192.200,00 per jaar) gaven de doorslag, aldus het juryrapport.

Meer informatie over lokale loketten

Meer informatie over het lokale loket vindt u ook op de site van invoering Wmo en bij het thema lokaal loket op deze site.

Bronnen: Zorgloket Gelderland en Zorg en Welzijn.


zoeken in 118 websites