Onderzoek woonbeleving 50+: eerst het netwerk, dan de steen

07-02-2003

Uit een recent onderzoek naar de woonbeleving van 50-plussers blijkt dat ouderen het wonen op een andere manier beleven dan vaak wordt gedacht. Hoewel de functionaliteit van de woning (traploos, drempelloos, aantal kamers, ligging bij voorzieningen) van belang is, wordt een verhuizing er doorgaans niet door opgewekt. Het sociale netwerk speelt een grotere rol in de woonbeleving van ouderen.

(Te) late verhuizing
Het taboe rond het ouder (en afhankelijker) worden en verlies van de sociale structuur belemmeren ouderen veelal om hun woonwensen in een vroegtijdiger stadium te verwezenlijken. Nu neemt men vaak (te) laat het besluit om te verhuizen naar een woning die is afgestemd op de fysieke mogelijkheden van ouderen. Meestal is hiervoor eerst een crisis benodigd: het verlies van de partner of een sterke vermindering van de eigen fysieke capaciteiten (bijvoorbeeld de breuk van een heup).

Aangezien het sociale netwerk een cruciale rol speelt in de beleving van ouderen, ligt juist op dit punt het aangrijpingspunt om de vraag naar woonconcepten voor ouderen verder te stimuleren. Realiseer eerst gemeenschappen van ouderen, eventuele woningbouw komt later wel. Eerst het netwerk, dan de steen.

Diversiteit in de seniorenmarkt

Het onderzoek laat zien dat er met betrekking tot woonbeleving verschillende groepen senioren kunnen worden onderscheiden. Deze zes groepen verschillen van elkaar door een oriëntatie op zichzelf of op de groep én door de mate van vitaliteit dan wel passiviteit. Zo zijn er bijvoorbeeld de 'ongebondenen' die veelal nog maatschappelijk actief zijn, reizen en veel belang hechten aan sociale contacten. De 'terugtreders' daarentegen hebben hun leefwereld sterk ingeperkt, zijn passiever en hebben weinig behoefte aan sociale contacten.

De verschillende groepen hebben andere woonwensen en zullen dan ook om een andere benadering vragen.

Meer informatie over dit onderzoek: The SmartAgent Company, www.smartagent.nl of


zoeken in 118 websites