Project!mpuls pleit voor één samenhangende regeling personenalarmering

11-04-2003

Personenalarmering is een belangrijke basisvoorziening voor ouderen en gehandicapten. Zij willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen als ze er maar van op aan kunnen dat er hulp komt als ze dat nodig hebben. Een goed geregelde personenalarmering is hiervoor een voorwaarde.

De in Project!mpuls participerende partijen (Aedes vereniging van woningcorporaties, Arcares, brancheorganisatie voor verpleging en verzorging, de MOgroep, brancheorganisatie voor onder meer welzijnsorganisaties en de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg) streven daarom naar een landelijk dekkende beschikbaarheid en een brede toegankelijkheid van personenalarmering.

Door RIGO Research en Advies is onderzoek gedaan naar de huidige en gewenste situatie rond personenalarmering. De hele keten van personenalarmering is onderzocht: van de toegang tot het apparaat en de aansluiting op de meldcentrale tot de druk op de knop en het verlenen van hulp door de zorgverlener. Conclusie is dat de huidige organisatie van personenalarmering heel divers en onoverzichtelijk is. Een lappendeken van aanbieders en regelingen biedt alarmering in losse onderdelen terwijl samenhang noodzakelijk is. De gevolgen voor de klant zijn dat de toegang tot de keten niet verzekerd is, er sprake is van een onredelijke kostenvariatie en de kwaliteit niet gegarandeerd is.

RIGO adviseert als beste optie om tot samenhang te komen, de AWBZ als financieringsbron voor personenalarmering te nemen. Personenalarmering wordt dan een geïndiceerd verzekerd recht voor wel omschreven doelgroepen. De in Projectimpuls participerende partijen onderschrijven deze oplossingsrichting. In een brief aan VWS dringen zij aan op snelle actie. Op korte termijn willen ze in gesprek met VWS en andere relevante partijen, zoals zorgverzekeraars, om tot een oplossing te komen voor personenalarmering.

Download RIGO rapport Personenalarmering in Nederland


zoeken in 118 websites