ISV ook voor seniorenwoningen

18-07-2003

Het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing kan ook benut worden voor het realiseren van seniorenwoningen. Het Gelders Steunpunt Wonen voor Ouderen meldt dat dit voorjaar in drie van de vijf gehonoreerde aanvragen van Gelderse projectgemeenten ruimte is gereserveerd voor woningen geschikt voor ouderen.

Wat is ISV?

ISV is een doeluitkering om leefbaarheid en positie te versterken in de steden en dorpen. Met het ISV-budget kan het voorzieningenpakket worden uitgebreid en vernieuwd. De bijdrage wordt gegeven op de fysieke component van integrale projecten op de terreinen wonen, ruimte, milieu, fysieke stadseconomie en grootschalig groen.

Voor wie is ISV bedoeld?
In principe kunnen alle gemeenten aanspraak maken op een ISV-bijdrage. De gemeenten worden in dat kader verdeeld in rechtstreekse en niet-rechtstreekse gemeenten. Zij maken alleen kans op een budgettoekenning als zij een gemotiveerde aanvraag daartoe doen in de vorm van een programma of projectplan.De niet-rechtstreekse gemeenten zijn de kleinere gemeenten, waarvoor de provincie de ISV-gelden verdeelt.

Meer informatie:

www.vrom.nl/isv

Gelders Steunpunt Wonen voor Ouderen


zoeken in 118 websites