Brabantse corporaties realiseren 10.900 zorgwoningen

13-11-2003

Negentien Brabantse corporaties hebben aangegeven in de periode tussen nu en 2007 ongeveer 10.900 zorgwoningen te zullen realiseren. Dit doen zij in samenwerking met andere partijen zoals de provincie Noord-Brabant, gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen. Dit schrijven de Brabantse corporaties in een brief aan minister Dekker van VROM en staatssecretaris Ross-Van Dorp van VWS.

De zorgwoningen vertegenwoordigen een investering van ongeveer 1,3 miljard euro. Het aantal zorgwoningen en het totaal aan investeringen zal in de komende weken verder worden aangevuld met informatie van andere Brabantse corporaties.

De corporaties garanderen voldoende financiële middelen om de zorgwoningen te realiseren. Waar nodig zullen ze elkaar financieel de helpende hand toesteken. Wel vragen zij, net als Aedes in haar brief van 29 oktober aan de vaste kamercommissies van VROM en VWS, medewerking van deze ministeries. Het gaat dan om de waarborg van de zorginfrastructuur. Verder vragen de Brabantse corporaties om een verkorting van de doorlooptijd van procedures en een voldoende aanbod van adequate locaties.

Ton Mans, een van de aanjagers van het Brabantse initiatief: 'Ik zocht naar een Brabantse oplossing voor een Brabants probleem. De vergrijzing slaat in Brabant de komende jaren nog veel harder toe dan in de rest van het land. En Brabantse corporaties hebben de ruimte om te investeren in zorgwoningen. Zo komen vraag en aanbod op een perfecte manier bij elkaar, en vertalen de corporaties hun maatschappelijke verantwoordelijkheid in concrete acties.'

Bron: Aedesnet


zoeken in 118 websites