Transfercentrum WonenWelzijnZorg Twente

08-12-2003

In Hengelo is op 3 december 2003 het Transfercentrum WonenWelzijnZorg Twente over grenzen geopend. Het Transfercentrum van het Twentse corporatienetwerk heeft tot taak vraag en aanbod bij elkaar te brengen van wonen en zorg voor bijzondere aandachtsgroepen.

Woonprojecten voor verstandelijk gehandicapten of (ex-)psychiatrische patiënten komen moeizaam tot stand, terwijl de vraag naar huisvesting buiten de instellingen sterk is toegenomen. Volgens gedeputeerde Ranter, die de opening van het centrum verrichtte, hebben de corporaties van het Twentse netwerk met de oprichting van het Transfercentrum tijdig begrepen dat vermaatschappelijking van de zorg en scheiding van wonen en zorg soms een regionale aanpak vragen. Het TWT gaat zich ook bezighouden met het uitwisselen van praktische informatie rond wonen, welzijn en zorg. Bijna alle corporaties van het netwerk Twente over grenzen nemen deel in het TWT, dat is opgericht voor een periode van drie jaar en gehuisvest is in het kantoor van Woningbeheer St. Joseph in Hengelo.

De provincie heeft een startsubsidie verleend van 130.000 euro. Het Zorgkantoor steunt het initiatief met een subsidie van 50.000 euro. De overige benodigde middelen worden verstrekt door de deelnemende corporaties Bron: Aedesnet


zoeken in 118 websites