Diensten bij wonen met zorg

11-12-2003

Per 1 januari 2004 moet de subsidieregeling diensten bij wonen met zorg ingaan, als opvolger van de regeling reikwijdtemiddelen. Zorgaanbieders dienen nog in deze weken productieafspraken te maken met de zorgkantoren om de continuïteit van lopende projecten en de aanvraagprocedures voor de nieuwe regeling veilig te stellen.

Het definitieve voorstel van CVZ wordt pas medio december verwacht. Daarna is het woord aan de staatssecretaris van VWS. Of de regeling nog in 2003 bekend wordt gemaakt, is niet zeker. Voor de nieuwe subsidieregeling is &€ 50 mln. beschikbaar. Dit betreft &€ 31 mln. uit de oude subsidieregeling extramurale dienstverlening en &€ 19 mln. uit de volumemiddelen.
Het totale bedrag wordt verdeeld over de zorgkantoren, die de gelden volgens criteria toekennen aan ingediende projectvoorstellen. Cruciaal is dat de overheid de nieuwe regeling alleen wil inzetten voor mensen die een verblijfsindicatie hebben, maar die extramuraal geholpen worden. Dat betekent dat alleen die projecten in aanmerking komen waarin sprake is van extramuralisering van intramurale capaciteit of van capaciteitsuitbreiding voor verblijfsgeïndiceerden in extramurale vormen van wonen met zorg en diensten. Zo wordt de subsidieregeling vooral een instrument in de strijd tegen de wachtlijsten. In de oude regeling gold het criterium van de indicatie &‘verblijf&’ niet. De verwachting is dat in de nieuwe subsidieregeling daarom een overgangsregeling zal worden voorgesteld, die inhoudt dat in 2004 nog wel projecten kunnen worden gesubsidieerd die niet aan de nieuwe criteria voldoen &– dit ter beoordeling van het zorgkantoor.


zoeken in 118 websites