Conceptregeling diensten bij wonen en zorg

18-12-2003

Op 11 december j.l. meldden wij u al dat per 1 januari 2004 de subsidieregeling diensten bij wonen met zorg moet ingaan, als opvolger van de regeling reikwijdtemiddelen. Het voorstel voor de regeling is inmiddels te lezen op de website van het CVZ. Zorgaanbieders dienen nog in deze weken productieafspraken te maken met de zorgkantoren om de continuïteit van lopende projecten en de aanvraagprocedures voor de nieuwe regeling veilig te stellen.


zoeken in 118 websites