Handleiding Ouderen vragen ouderen

30-12-2003

Ouderen zijn de beste deskundigen om aan te geven hoe hun leefomgeving optimaal ingericht zou moeten worden. Ouderen worden dan ook steeds vaker op lokaal niveau actief ingeschakeld om hun wensen en behoeften op dit terrein kenbaar te maken. Hiervoor zijn de laatste jaren allerlei methoden ontwikkeld. De Unie KBO heeft het NIZW opdracht gegeven om drie van de meest gebruikte methoden te beschrijven in een handleiding.

Het doel van de handleiding is om KBO-afdelingen een overzicht te bieden van mogelijkheden om wensen op het terrein van wonen en mobiliteit in kaart te brengen; om vervolgens daarmee aan de slag te kunnen gaan in gemeenten, wijken of dorpen.

In de handleiding worden drie methoden beschreven, namelijk: bijeenkomst met groepsdiscussies, het werken met foto's en interviews aan de hand van een vragenlijst. Van iedere methode wordt kort aangegeven wat de voor- en nadelen zijn, hoe de methode te gebruiken is, wat ervoor nodig is en hoe je ermee verder kunt gaan.

De handleiding 'Ouderen vragen ouderen' kunt u voor &€ 2,50 (niet-leden &€ 3,50) bestellen bij de Unie KBO door overmaking van het bedrag op gironummer 76233 t.n.v. Unie KBO 's-Hertogenbosch onder vermelding van bestelnummer K2.


zoeken in 118 websites