Brochure over woonzorgzone Moerwijk

25-03-2004

Met een feestelijk symposium heeft de Stichting Woonzorgzone Moerwijk de overgang van projectstatus naar structurele samenwerking gevierd. Wethouder Jetta Kleinsma van Den Haag ontving het eerste exemplaar van de brochure 'Moerwijk knapt aardig op'. Hierin staat het verslag van een levende en lerende woonzorgzone in Den Haag.

Voorbeeldproject
Moerwijk is een landelijk voorbeeldproject voor de ontwikkeling van woonzorgzones in bestaand stedelijk gebied. In betrekkelijk korte tijd zijn goede resultaten gehaald op het gebied van wonen, woonomgeving en zorg en diensten. Speciale aandacht is besteed aan de inzet van moderne technologie voor het langer zelfstandig wonen.

Lerende woonzorgzone
Een belangrijk uitgangspunt in de woonzorgzone Moerwijk is het zoveel mogelijk betrekken van bewoners en medewerkers bij de ontwikkeling en uitvoering van de programma's. Met de 'lerende woonzorgzone' is een specifieke methodiek ontwikkeld om bewoners mee te laten denken en doen in de woonzorgzone en tot verfijning te komen van de planmatig ontwikkelde programma's. De leefwereld van de Moerwijkers is een referentiepunt voor de kwaliteitsverbetering van de wijk.

Bestelwijze
De brochure 'Moerwijk knapt aardig op' met daarin een beschrijving van de inhoud van de woonzorgzone, de gebruikte methodiek en de verhalen van bewoners, is te bestellen voor 5 euro (excl. verzendkosten) via .

Kijk voor meer informatie over woonzorgzone Moerwijk op www.woonzorgzone.nl.


zoeken in 118 websites