5 jaar Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Onderzoek ouderen en eengezinswoningen

08-04-2004

In het Zeeuwse Veere is, in opdracht van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg, een onderzoek gestart onder oudere bewoners van eengezinswoningen. Centraal staat de vraag welke voorzieningen ouderen nodig vinden om langer in hun eengezinswoningen te kunnen blijven wonen.

Eengezinswoning in plaats van flat
In het overheidsbeleid voor wonen, zorg en welzijn ligt de nadruk sterk op toename van het aantal flats voor ouderen. De meeste ouderen wonen echter in eengezinswoningen en willen dat graag zo houden. Bovendien zijn in grote delen van Nederland, met name buiten de steden, nauwelijks flats aanwezig en heeft men ook geen plannen om veel flats te realiseren. Als ouderen in staat worden gesteld langer in hun eengezinswoning te blijven zouden de wachtlijsten voor andere woonvormen korter kunnen worden.

De onderzoekers verwachten dat met name het ontbreken van een toilet op de verdieping een reden kan zijn om te verhuizen naar een meer geschikte woning of een verzorgingshuis. Naar schatting heeft 70 tot 80% van de eengezinswoningen in Nederland geen toilet op de slaapverdieping.

Deelnemers
Aan het onderzoek nemen zowel huurders als eigenaar-bewoners deel. Onderzocht wordt ook of bewoners bereid zijn een deel van de voorzieningen zelf te betalen. Gekozen is voor Veere omdat de gemeente een subsidieregeling heeft voor het opplussen van eigen woningen.

Uitvoering en financiering
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Laagland&’Advies en KITTZ en mede gefinancierd door de provincie Zeeland, de Zeeuwse corporaties, het Kenniscentrum Wonen-Zorg en de ministeries van VROM, VWS en Sociale Zaken. Het Ministerie van Sociale Zaken participeert omdat ook wordt onderzocht of in verbeterde eengezinswoningen thuiszorg kan worden geleverd volgens nieuwe ARBO-normen. De onderzoeksresultaten worden medio september 2004 verwacht.

Meer informatie:Download projectbeschrijving (pdf, 156 kb)


zoeken in 118 websites