Voorbeeldprojecten in Zuid-Holland

20-04-2004

Met het actieprogramma 'Wonen, Zorg en Welzijn' stimuleert de provincie Zuid-Holland het langer zelfstandig wonen van senioren en mensen met een functiebeperking. Een overzicht van projecten die in 2003 subsidie ontvingen, staat in het resultatenboekje van de provincie. Van alle projecten zijn de kerngegevens opgenomen. Elf projecten worden nader belicht.

Projecten en instrumenten
Met de subsidie zijn instrumenten ontwikkeld en projecten opgezet. Meest genoemde projectdoelstelling is het realiseren van woonzorgzones. Voorbeelden van nieuwe instrumenten zijn het productenboek welzijnsdiensten en de woonzorgmonitor.

Resultaten actieprogramma

Het actieprogramma heeft er in 2003 voor gezorgd dat het thema wonen, zorg en welzijn op de kaart is gezet. In de meeste projecten is vooral een &‘papieren&’ resultaat geboekt: afgeronde inventarisaties, onderzoeken, visies en plannen. In een aantal gevallen zijn intentieverklaringen getekend en is begonnen met het opplussen van woningen, het uitbreiden van het zorg- en welzijnsaanbod en het opzetten van een informatiepunt. Projectleiders geven aan dat 2003 is gebruikt om te zaaien en dat de tijd van oogsten nu is aangebroken.

Downloaden/bestellen


zoeken in 118 websites