Zorginfrastructuur in de Westelijke Tuinsteden

21-04-2004

Far West en CareWest gaan samen zorgwoningen en een netwerk van dienstencentra / multifunctionele centra en zorgsteunpunten realiseren in de stedelijke vernieuwingsgebieden in de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam. Op 21 april hebben Jacques Thielen, directeur van Far West en Cees van der Togt, voorzitter van het bestuur van CareWest de intentieovereenkomst getekend.

Far West is opgericht door de Amsterdamse woningcorporaties De Key, Het Oosten, Rochdale en Zomers Buiten. Far West is voor 15 jaar in het leven geroepen om de grootschalige vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam vorm en inhoud te geven. Far West wil een gevarieerd woningaanbod ontwikkelen met toevoeging van culturele, sociale en recreatieve voorzieningen.

CareWest bevordert moderne zorg aan huis in levensloopbestendige wijken en benut de kansen van de stedelijke vernieuwing in Amsterdam West. CareWest werkt aan sociaal rijkere wijken met een variëteit aan geschikte woningen, zorgsteunpunten en ontmoetingscentra in een Design for All context. Hiertoe werkt CareWest samen met corporaties, overheden, consumenten en collegae in dienstverlening en zorg.
CareWest is het projectbureau van ouderenzorgaanbieder Antaris. Antaris maakt evenals Fontis (ouderenzorg) en Amstelrade (lichamelijk gehandicapten) deel uit van de OsiraGroep.

Naast de bouw van zorgwoningen gaan de beide partijen een netwerk van dienstencentra/multifunctionele centra en zorgsteunpunten realiseren. In de overeenkomst worden elf gebieden geïdentificeerd met bijbehorende aantallen zorgwoningen, dienstencentra en zorgsteunpunten. Er is overeenstemming over de uitgangspunten voor projectontwikkeling, zoals een betaalbare huur voor sociaal maatschappelijk onroerend goed op basis van een Bruto Aanvangsrendement (BAR) van 6%. Zo zorgen Far West en CareWest voor het tot stand brengen van zorgvriendelijke wijken; flexibel en aanpasbaar, gevarieerd, geschikt en gemengd.


zoeken in 118 websites