Domotica voor groepswonen dementerenden

23-04-2004

Er is nu een functioneel Programma van Eisen (PVE) voor domotica voor kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie. Het is ontwikkeld door het Innovatieprogramma Wonen en Zorg (IWZ) op basis van twee experimenten waarbij twee verpleeghuizen en een corporatie betrokken zijn.

IWZ heeft het PVE opgesteld in samenwerking met een commissie waarin onder andere vertegenwoordigd zijn: de bij de experimenten betrokken zorgaanbieders, woningcorporatie en adviesbureaus, het College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen en het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.

Het is een belangrijke stap aangezien een functioneel PVE het start- en kernpunt is van een traject om domotica te realiseren in een woonzorgvorm.

Sinds 1998 is er al een standaard voor een functioneel PVE voor domotica & personenalarmering voor brede doelgroep ouderen. Deze is voor het laatst geactualiseerd in 2005 en vervangen door de publicatie 'Handreiking domotica, personenalarmering en ICT voor ouderen'.

Voor de doelgroep mensen met dementie in een kleinschalige woonvorm heeft er nu een belangrijke inhaalslag plaatsgevonden.

Download functioneel PVE domotica voor kleinschalig wonen voor dementerenden (pdf, 75 kb).

Betrokkenen experiment in Leo Polakhuis Amsterdam:

Betrokkenen experiment DrieMaasHave Maassluis:


zoeken in 118 websites