Nieuwe planologische kengetallen wonen en zorg

13-05-2004

Overal in het land is men bezig om te berekenen hoeveel 'wonen met zorg' er nodig zal zijn in de komende periode. Tot nu toe waren er twee hulpmiddelen: de landelijke kengetallen van het IWZ uit 2002 (STAGG-scenario) en de regionale kengetallen van VROM en VWS uit 2003 (ABF-scenario). Het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg presenteert nu nieuwe kengetallen waarbij de IWZ-kengetallen zijn geactualiseerd en de scenario's naast elkaar worden geplaatst.

Beide scenario’s zijn in vereenvoudigde vorm doorgerekend voor een woongebied van 10.000 inwoners in het jaar 2015. Aangegeven zijn de kengetallen voor:

Tenslotte geeft het artikel aan op welke wijze u de landelijk gemiddelde kengetallen kunt corrigeren voor uw specifieke lokale situatie; met behulp hiervan kunt u programma’s opstellen voor servicewijken en woonzorgzones.

U kunt dit hulpmiddel voor uw lokale of regionale plannen hier downloaden (pdf, 237 kB).


zoeken in 118 websites