Provincie Groningen ondersteunt opzet lokaal loket wonen, welzijn en zorg

23-06-2004

Groningse gemeenten krijgen ondersteuning bij de opzet van een lokaal loket voor wonen, welzijn en zorg. De provincie stelt €170.000 beschikbaar en een ondersteuningspakket met o.a. een draaiboek, geautomatiseerd informatiesysteem en procesbegeleiding.

Een lokaal loket biedt mensen die behoefte hebben aan combinaties van wonen, welzijn en zorg duidelijkheid. Ze hoeven niet naar allerlei verschillende instanties maar krijgen op één punt informatie, advies en ondersteuning. Hoe het loket eruit ziet, hangt af van de lokale invulling. Het kan gaan om één centraal loket of om depandances in steunstees of servicecentra. Mensen kunnen contact zoeken via telefoon of internet, ze kunnen het loket bezoeken of een huisbezoek thuis krijgen.

Het aanbod van de provincie is gebaseerd op een geslaagde proef in Hoogezand-Sappemeer. De provincie ziet de gemeente als de aangewezen partij om de regie te voeren en afstemming te bereiken op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Met concrete projecten wil de provincie de gemeenten ondersteunen. Het aanbod loopt vooruit op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, die waarschijnlijk in 2006 van kracht wordt. Ook in deze wet is sprake van lokale loketten waar burgers kunnen aankloppen voor advies over maatschappelijke ondersteuning.

Lees persbericht Provincie Groningen


zoeken in 118 websites