Rondetafelgesprek Wmo

02-07-2004

Op maandag 28 juni heeft de vaste kamercommissie van VWS een rondetafelgesprek gehouden over de Wmo. Dit gesprek was bedoeld ter voorbereiding op een Algemeen Overleg met de staatssecretaris over de Contourennota Wmo, in het najaar.

Er waren veel partijen aanwezig bij het rondetafelgesprek: brancheorganisaties van zorgaanbieders en corporaties, de VNG en vakbonden, cliëntenorganisaties en ouderenbonden. In levendige gespreksrondes zijn de plannen van de staatssecretaris kritisch besproken.


zoeken in 118 websites