Gebruikerstoets Wonen & Zorg

02-07-2004

VACpunt Wonen heeft een gebruikerstoets ontwikkeld waarmee bewoners en professionals kunnen nagaan of een woning geschikt is om er zorg in te verlenen. Steeds meer mensen blijven langer in hun eigen huis wonen. Uit ervaringen van Adviescommissies Wonen (VAC's) en van de thuiszorg blijkt dat het in veel woningen erg lastig is om zorg te verlenen.

De Gebruikerstoets Wonen & Zorg bevat de voorwaarden waaraan een huis moet voldoen om hulpverlening mogelijk te maken. Zowel bestaande bouw als nieuwe plannen voor woningen, woongebouwen en woonomgeving kunnen met de toets beoordeeld worden op geschiktheid voor het verlenen van zorg.

De voorwaarden en criteria zijn gebaseerd op onder andere de ARBO-eisen voor zorgverleners en diverse andere richtlijnen en handboeken. De lijst is een aanvulling op de VAC-Kwaliteitwijzer en WoonKeur. De Gebruikerstoets zal door Aedes, Arcares en de LVT worden gebruikt bij het ontwikkelen van eisen waaraan zorgwoningen moeten voldoen.

Bestellen
De toetslijst Wonen & Zorg kan schriftelijk of via internet besteld worden bij VACpunt Wonen. Kosten: € 9,50, exclusief verzendkosten.

Postadres:
VACpunt Wonen
Faustdreef 187
3561 LG Utrecht


zoeken in 118 websites