Opgave wonen, zorg, welzijn per gemeente en regio on-line

11-08-2004

Op initiatief van het Ministerie van VWS zijn per regio prognoses van de behoefte aan wonen, zorg en welzijn voor de periode tot 2015 on-line beschikbaar gemaakt. De prognoses zijn voor gemeenten en zorgkantoren, maar bieden ook andere samenwerkende partijen houvast bij hun planontwikkeling.

Introductiepagina prognoses

Het bureau ABF Research, dat de prognoses samenstelde, maakte gebruik van verschillende bronnen, waaronder het WBO (het tweejaarlijks Woonbehoefte-onderzoek) en de gegevens van de zorgkantoren (wachtlijsten e.d.). Voor 2003 zijn een aantal aannames gedaan omdat nieuwe cijfers niet beschikbaar waren.

Het Ministerie van VWS wijst erop dat voor kleinere gemeenten de opgave soms aanzienlijk vertekent (bijvoorbeeld een opgave voor verpleeghuisplaatsen, terwijl in de gemeente geen verpleeghuis is). Het ministerie raadt kleinere gemeenten aan de cijfers in relatie te zien met de cijfers van buurgemeenten.

Het beschikbaar komen van de prognoses hangt samen met de publicatie van het Actieplan 'Wonen met zorg en welzijn'. Het Actieplan is een vervolg op de brief over de bouwopgave (pdf, 150 kb) die de Tweede Kamer op 15 september 2003 ontving.


zoeken in 118 websites