Bouwprioriteitenlijst geactualiseerd

09-09-2004

De bouwprioriteitenlijst voor verzorgingshuizen voor de jaren 2001-2007 is geactualiseerd. Bijna alle tot en met 31 maart 2004 ingediende initiatieven konden worden gehonoreerd door de financiële ruimte voor 2006 en 2007 daarbij te betrekken.

Wanneer in een regio het budget niet volledig is benut, kunnen de zorgkantoren voor 1 oktober 2004 aanvullende voorstellen indienen. Voor deze nieuwe initiatieven vraagt VWS wel een goede onderbouwing, waarbij zij nadrukkelijk wijst op het beleid om de intramurale capaciteit voor verzorgingshuizen af te bouwen en om te zetten in 'scheiden van wonen en zorg'.

De bouwprioriteitenlijst is te downloaden als pdf-bestand van de website van VWS:


zoeken in 118 websites