Staatssecretaris beantwoordt Kamervragen Wmo

29-09-2004

De staatssecretaris van VWS heeft antwoord gegeven op de vragen van de Tweede Kamer over de Wet maatschappelijke ondersteuning. Naar aanleiding van de contourennota Wmo (april 2004) waren er 366 Kamervragen gesteld.

De langverwachte antwoorden bouwen voort op de contourennota uit april en bieden al met al weinig nieuws. De inhoud van de voorstellen en het tijdpad zijn ongewijzigd. De enige concessie die staatssecretaris Ross lijkt te willen doen is het tijdelijk oormerken van de over te hevelen middelen. Hiermee zou zij zowel de VNG als de politieke partijen CDA, PvdA, D’66 ter wille zijn.

De antwoorden van de staatssecretaris worden waarschijnlijk besproken in een Algemeen Overleg van de Vaste Commissie voor VWS. Dit zal op z’n vroegst na het herfstreces plaatsvinden.

De antwoorden zijn te downloaden via de VWS-site.


zoeken in 118 websites