SCP-rapport 'Verpleging en verzorging verklaard'

14-10-2004

De vraag naar verpleging en verzorging neemt toe. Dat is de conclusie van het op 14 oktober 2004 verschenen rapport 'Verpleging en verzorging verklaard' van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) over de toekomstige vraag naar AWBZ-gefinancierde diensten. Het betreft een deelrapport dat ten grondslag ligt aan de SCP-hoofdstukken in het rapport ’Ouderen nu en in de toekomst’ van juni 2004.

In ons artikel Ouderen nu en in de toekomst (pdf, 32 kb) staan de belangrijkste conclusies uit het rapport. In het artikel wordt ook de conclusie getrokken dat de uitkomsten van het rapport geen aanleiding geven de planologische kengetallen (pdf, 132 kb) van het Kenniscentrum Wonen-Zorg aan te passen.

Persbericht Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
SCP-rapport 'Verpleging en verzorging verklaard' (pdf, 1,1 Mb)
RIVM/ SCP-rapport 'Ouderen nu en in de toekomst' (pdf, 1,3 Mb)


zoeken in 118 websites