Drentse subsidie voor wonen met zorg en diensten

26-10-2004

De provincie Drenthe wil de komende jaren een stimulerende rol spelen bij het realiseren van kleinschalige woonprojecten met zorg- en dienstverlening voor ouderen, gehandicapten en mensen met (ex)psychiatrische problematiek. Per 1 januari 2005 zet zij daarvoor het budget Woonzorgstimulering nieuwe stijl in. In totaal is ruim 360.000 euro beschikbaar voor minimaal 14 (kleinschalige) projecten.

Met het budget moeten meer kleinschalige woonvormen in Drenthe gerealiseerd worden, maar tegelijkertijd ook meer mogelijkheden komen om zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Om zoveel mogelijk partijen de mogelijkheid te geven gebruik te maken van de subsidie wordt het budget in twee jaren ingezet. Voor de eerste ronde moeten de aanvragen voor 1 mei 2005 binnen zijn. Voor de tweede ronde is dat voor 1 november 2005. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie staan op www.woonzorgstimulering.drenthe.nl.


zoeken in 118 websites