Wmo-Manifest maatschappelijke coalitie

26-11-2004

Een coalitie van (koepel)organisaties van consumenten, cliënten, patiënten en mantelzorgers en de vakbeweging vindt de plannen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning onacceptabel. De coalitie - die ruim 5 miljoen Nederlanders vertegenwoordigt - biedt de Tweede Kamer op 1 december a.s. het manifest &‘Wmo? Alleen maar zó!&’ aan.

De coalitie maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de Wmo voor de zekerheid van burgers ten aanzien van het recht op zorg en ondersteuning en de werkgelegenheid in de zorgsector. Veel zorg die nu wordt vergoed uit de AWBZ komt op het bordje van de gemeenten te liggen. Gemeenten worden naar eigen inzicht verantwoordelijk voor de omvang en de uitvoering van de zorg, maar hebben daarvoor te weinig geld en nauwelijks bevoegdheden.

De (koepel)organisaties van consumenten, cliënten, patiënten en mantelzorgers in Nederland en de vakcentrales FNV en CNV eisen een wettelijk kader voor de Wmo dat bestaat uit tien punten en is uitgewerkt in het manifest.


zoeken in 118 websites