Allochtone ouderen: een nieuwe klantengroep

09-12-2004

Verslag inleiding Project!mpulsbijeenkomsten november 2004

De groep oudere allochtonen zal de komende jaren sterk groeien. Er zijn nu zo’n 116.000 niet-westerse allochtonen van 55 jaar en ouder. In tien jaar zullen dat er 261.000 zijn. Aanbieders van wonen, zorg en welzijn krijgen in toenemende mate met deze groep te maken. Harry Mertens en Mellouki Cadat beide werkzaam bij het NIZW hebben in deze inleiding een algemeen kader geschetst om naar deze nieuwe groepen ouderen te kijken.

Enerzijds een kwetsbare groep; laag opgeleid, slechte gezondheidstoestand en zwakke sociaal economische positie. Anderzijds een groep met een vaak betere positie in hun eigen netwerk waarin ook een veel grotere bereidheid is tot mantelzorg dan bij autochtone ouderen. Uitdagend waren de beelden die van ouderen geschetst werden. Zie je ze als slachtoffer, als iemand die moet integreren of als een pionier die zich handhaaft en wat betekent dat voor de benadering van de groep. Benadrukt werd ook dat allochtone ouderen vooral niet als een groep gezien moeten worden. In veel landelijk onderzoek valt de nuance weg, zie je de kleinere subgroepen die lokaal van belang zijn, bijvoorbeeld Kaapverdianen in Rotterdam, niet terug. De aansporing was dan ook om in de eigen omgeving te kijken, contact te leggen met vertegenwoordigers van zelforganisaties en daarmee mogelijkheden te verkennen en uit te werken. De praktijkvoorbeelden sloten daarbij aan.

Praktijkvoorbeelden
Frits Rijsemus en Nisha Arjun van het Zorgcentrum Transvaal in Den Haag lieten zien hoe een doorsnee verzorgingshuis is getransformeerd tot hart van de multiculturele wijk. Een ondernemend zorgcentrum dat in tegenstelling tot andere verzorgingshuizen in Den Haag geen last heeft van leegstand en volop participeert in de ontwikkeling van de woonzorgzone Transvaal.

Heil Bassa van de Mekân ontmoetingscentra in Rotterdam bracht duidelijk over hoe door het scheppen van ruimte voor allochtone ouderen een stap verder gemaakt kon worden naar interactie en samenwerking met andere groepen. Maar de veiligheid van de eigen plek is voorwaarde geweest om volgende stappen te kunnen zetten.

Tal van praktische tips passeerde de revue:

Meer informatie over dit onderwerp:


zoeken in 118 websites