Uw strategische positie bij het aanbesteden binnen de Wmo

09-12-2004

Verslag workshop Project!mpulsbijeenkomsten november 2004

Deze workshop was voor velen een eye-opener. De Europese aanbestedingsregels dwingen overheden tot Europees aanbesteden. Verwacht wordt dat gemeenten onder de Wmo bij inkoop van zorg- en welzijnsdiensten tot aanbesteding moeten overgaan. Bij klantondersteuning (via PGB) is geen sprake van aanbesteding. De wetgeving op dit punt werd helder uiteengezet door medewerkers van advocatenkantoor Nysingh.

De corporatiesector valt niet onder de Wmo: aanbesteden vanuit gemeente is daar niet aan de orde. In de welzijnssector zijn al ervaringen in die richting, enkele cases werden in de workshops gepresenteerd door Steunpunt Minderheden Overijssel (Expertisecentrum voor multiculturele ontwikkeling), door Stichting Welzijn ZuiderAmstel en door de aanbestedende partij voor welzijn en zorg in IJburg (Agis).

Het interactieve deel bood de deelnemers gelegenheid om onder leiding van Stade Advies tot uitdieping van hun strategische positie te komen. In de discussie kwamen vele vragen op. Enkele voorbeelden:

Geconcludeerd werd dat de strategische positie van aanbieders het beste gediend wordt door de gemeente vroegtijdig signalen te geven om welke problemen/klantgroepen het gaat en adviezen te geven op welke wijze de gemeente zijn rol zou moeten spelen. Let op: bewaar gepaste afstand anders bestaat de mogelijkheid uitgesloten te worden bij de aanbesteding.

Meer informatie over aanbesteden op de website van SIMAP.


zoeken in 118 websites