Regionale opgave en lokale actieplannen voor wonen, welzijn en zorg

09-12-2004

Verslag workshop Project!mpulsbijeenkomsten november 2004

Door de beleidsbrief van de ministeries van VROM/VWS en het daarop volgende Actieplan is opnieuw de aandacht gevestigd op de grote opgave voor de komende jaren op het terrein van wonen welzijn en zorg. Er zijn verschillende behoefteramingen op nationaal niveau in omloop. De onzekerheden die daaraan verbonden zijn, spelen des te sterker op lokaal en regionaal niveau. Met name de noodzaak van en de mogelijkheden voor extramuralisering lopen sterk uiteen. Ook bestaat er vaak onduidelijkheid over de geschiktheid van de lokale woningvoorraad.

In de workshop is besproken hoe betrokken partijen de informatie over deze ontwikkelingen kunnen verbeteren en daarmee kunnen komen tot een regionaal investeringsplan. Het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg ondersteunt drie pilotprojecten waarin de lokale/ regionale opgave wordt bepaald, en waarin vervolgens wordt gestreefd naar een optimaal maatschappelijk en financieel rendement van de betrokken vastgoedlocaties. Van één van deze pilots konden de eerste ervaringen in deze workshop worden gepresenteerd. Vanuit de verschillende visies van twee gemeenten in deze regio blijken uiteenlopende oplossingsrichtingen voor de opgave te resulteren.


zoeken in 118 websites