Weer veel deelnemers
Project!mpulsbijeenkomsten najaar 2004

09-12-2004

Het Kenniscentrum verheugt zich in een sterk toenemende belangstelling voor de Project!mpulsthemadagen over wonen, zorg en welzijn. De vier dagen in het voorjaar trokken 500 deelnemers. In november steeg het aantal deelnemers tot boven de 600. De verslagen van de bijeenkomsten in november zijn nu beschikbaar.

De deelnemers konden per dag bijeenkomsten over drie thema&’s bijwonen. In het najaar was er keuze uit negen inleidingen en workshops. Hieronder vindt u links naar de verslagen van de bijeenkomsten.

Ochtendprogramma:

Middagprogramma:

Het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseert de bijeenkomsten samen met de kennispartners LVT en MOgroep. Vooral leden van de vier brancheorganisaties wonen de bijeenkomsten bij, maar ook gemeenten, provincies en adviesbureaus behoren tot de deelnemers. Het Kenniscentrum organiseert in april 2005 opnieuw vier Project!mpuls- themadagen: op 5 april in Nieuwegein, 7 april in Eindhoven, 19 april in Rotterdam en 21 april in Assen.


zoeken in 118 websites