Zorgplicht in de Wmo

10-12-2004

Staatssecretaris Ross wil nagaan of gemeenten een zorgplicht kan worden opgelegd in het kader van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ze zei dat op 9 december tijdens het overleg in de Tweede Kamer over de invoering van de Wmo per 2006.

Met haar toezegging kwam Ross Kamerfracties en patiëntenorganisaties tegemoet. Zij vrezen dat patiënten het recht op zorg verliezen met de invoering van de nieuwe welzijnswet. De Kamer ondersteunt Ross bij de plannen tot invoering van de Wmo.
Ross gaf in de Kamer ook aan dat ze nagaat of er kwaliteitseisen kunnen worden opgesteld voor bijvoorbeeld huishoudelijke zorg.

De Kamer ging eerder al akkoord met het voorstel van het kabinet om over te gaan tot een nieuw stelsel voor langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning. De nieuwe Wmo zal de lichtere vormen van hulp en ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp, door gemeenten laten organiseren. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) komt pas in beeld als &‘zware zorg&’ is vereist: professionele zorg en verpleging.

bron: persbericht VWS

Meer informatie:


zoeken in 118 websites