Subsidieregeling Diensten bij Wonen met zorg blijft ongewijzigd in 2005

21-12-2004

Gezamenlijke belangenbehartiging van Aedes, Arcares, LVT en MOgroep bij VWS heeft succes gehad. De vier partijen vroegen staatssecretaris Ross om af te zien van de voorgenomen wijzigingen voor de Subsidieregeling Diensten bij Wonen met zorg. Op 14 december heeft Ross dit verzoek ingewilligd. Dit betekent dat de in 2004 bestaande overgangsregeling ook in 2005 van kracht blijft.

De overgangsregeling maakt het mogelijk dat projecten van extramurale dienstverlening, die niet voldoen aan de subsidievoorwaarden maar die in 2003 al gefinancierd werden, ook in 2005 door kunnen lopen. Het gaat in die projecten met name om het ontbreken van de verplichte verblijfsindicatie.
De overgangsregeling is van belang omdat deze projecten in wezen hetzelfde doel hebben als de onderhavige subsidieregeling: het lang zelfstandig laten wonen van mensen met grote zorgbehoefte.

Meer informatie:


zoeken in 118 websites