VWS bundelt informatie Wmo-AWBZ

21-01-2005

Op een nieuwe plek op de VWS site is alle informatie over veranderingen in de AWBZ, nieuwe combinaties van wonen met zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wmo te vinden. Het nieuwe dossier Wmo-AWBZ vervangt de sites nietafwachten.nl en opkopzorg.nl.

Het dossier richt zich vooral op professionals, maar ook burgers krijgen uitleg over Wmo en AWBZ en vinden er links naar cliëntensites.
Voor professionals is er informatie over het werken met Wmo en AWBZ en het combineren van wonen en zorg. Onder de kopjes Wmo-praktijk en AWBZ-praktijk staat informatie over pilots en toolkits.

De sites www.nietafwachten.nl en www.opkopzorg.nl sluiten per 17 februari 2005.


zoeken in 118 websites