Overijssel prolongeert domoticasubsidie

03-02-2005

De provincie Overijssel stelt ook voor 2005 subsidie beschikbaar voor domoticaprojecten en ICT-voorzieningen in zorgwoningen, woonzorgcomplexen of woonzorgzones. Omdat het budget in 2004 ontoereikend bleek, heeft de provincie het beschikbare bedrag verhoogd van 300.000 euro in 2004 tot 500.000 euro in 2005. In 2004 werd voor 900.000 euro aan aanvragen ingediend.

Domotica is de verzamelnaam voor systemen voor woonhuisautomatisering, met technische voorzieningen als centrale bediening of bediening op afstand van verlichting en verwarming, actieve en passieve alarmering. Telethuiszorg (zorg op afstand) is één van de mogelijke ICT-voorzieningen.

Subsidieregeling

De provinciale subsidieregeling heeft als doel dat mensen met een zorgbehoefte zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Daarnaast wil de provincie innovatie in de zorg bevorderen.

Voorwaarde voor subsidie is dat een woningcorporatie in het project samenwerkt met een zorgaanbieder. Het project moet innovatief zijn, 24-uurs zorg kunnen bieden en aansluiten op het woonplan van de gemeente. Die moet zelf ook actief en materieel bijdragen.

Aanvragen kunnen worden ingediend door Overijsselse gemeenten, woningcorporaties, zorgaanbieders of organisaties voor zorgvragers of belangenbehartigers.
De aanvraagformulieren staan op de provinciale website.


zoeken in 118 websites