Arcares en Z-org fuseren tot ActiZ

18-05-2006

De brancheorganisaties uit de zorg Arcares en Z-org gaan per 1 juli 2006 samen verder onder de naam ActiZ. Door de krachten te bundelen, wordt het mogelijk om optimaal op maatschappelijke vraagstukken in te spelen. Z-org was al als kennispartner verbonden aan het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.

Een fusie lag voor de hand vanwege de ontwikkelingen in de zorg. Het aantal gezamenlijke leden van Arcares en Z-org nam al enkele jaren toe door de vele vormen van samenwerking op ondernemingsniveau tussen thuiszorg en verpleeg- en verzorgingshuizen. Ketenzorg en allerlei nieuwe zorgvormen leidden bovendien tot vervagende grenzen tussen de branches. Mede daarom is er de toenemende noodzaak om te komen tot één CAO voor verpleging, verzorging en thuiszorg. Ook de maatschappelijke vraagstukken waarvoor beide branches zich zien gesteld, zijn in grote lijnen identiek.

Door de fusie zal ook de naam van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg veranderen per 1 juli 2006. De ledenservice en andere activiteiten van het Kenniscentrum worden echter ongewijzigd voortgezet. Ook blijft het Kenniscentrum gewoon bereikbaar via het vertrouwde webadres kcwz.nl.


zoeken in 118 websites